Veckobrev om takprojektet

Nytt veckobrev publiceras varje vecka under Takprojektet- Veckobrev
Just nu pågår det mycket som berör er boende så vi uppmanar er att ta del av veckobreven antingen genom att se på denna sidan Takprojektet- Veckobrev eller i Infotavlorna i varje uppgång.
Under slutet på april till juni kommer el-avbrott att ske periodvis. Se tidplan för El fiber tidsplan rev 1 (Uppdaterad 16/5).
Ny ADP-plan – Kv.Täppan, Projekt nr25042 (Fastslagen) Rev4 visar hur gården används just nu.

Information om förrådsflytt

Uppdaterad information om förrådsflytt.

Ni som ska flytta själva ska genomföra flytten mellan 23/3 – 3/4.

Ni som begärt hjälp med flytt kommer att genomföras med hjälp av flyttfirma 4/4 – 8/4.

De missfärgningar som finns i golvet inte innebär någon risk för förrådsinnehållet. Golvet är tvättat och dammbundet, samt godkänt i besiktning. Vi ansåg inte att det var nödvändigt att måla golvet.

Läs mer om detaljerna i bladet som även delas ut i brevlådorna:
Info om förrådsflytt 17 mars 2016
Info om förrådsflytt 22 mars 2016

/Styrelsen

Takprojektet

En uppdatering om byggnationen på taket.

Styrelsens arbete fortlöper, just nu är mycket av arbetet inriktat på de sista detaljerna för att bygglovsprocessen ska gå snabbt och smidigt så att vi snart har ett bygglov.

Dessutom arbetas det på försäljningsmaterialet och på workshoppen vi ska ha för takterrassen. Detta innebär att hela projektgruppen med konsulter är klar och satt i arbete.

Vi kommer snart att spika ett datum för workshoppen då det är tänkt att vi ska bolla idéer och önskemål om utformningen av takterassen. För att vi ska kunna planera ordentligt skulle vi vilja att ni som vill vara med anmäler er senast 18/2 till fragorochsvar@brftappan.se. Skriv hur många ni blir!

Har ni några frågor skickar ni dem till fragorochsvar@brftappan.se.

Mvh,
Styrelsen

Extrastämman röstade Ja till påbyggnad

Med överväldigande majoritet röstade stämman Ja till förslaget om påbyggnad vid extrastämman den 28/11 2013.
Styrelsens förslag till beslut godkändes och nu startar det viktiga arbetet med att gå vidare med projektet.

En viktig fråga för föreningen är det engagemang som medlemmarna bidrar med i styrelsen och andra funktioner. Därför vill vi passa på att rekommendera dig som vill vara aktiv att anmäla ditt intresse till Valberedningen. Kontakta Valberedningen!
Genom vår gemensamma insats kan vi utveckla både befintliga och nya delar av vårt hus.

Styrelsen Brf Täppan