Hur går det med försäljningen?

Vi har sålt och tecknat bindande förhandsavtal på alla lägenheter.