Kan jag få vara med vid flytten om föreningen flyttar mitt förråd?

Nej, vi kan av flera skäl inte låta medlemmar vara med när föreningen flyttar.