Brandvarnare

Att ha en brandvarnare borde vara en självklarhet för alla, men det finns även en lagstiftning som berättar om ansvaret att en brandvarnare är installerad.
Sedan november 2001 finns det ett lagkrav som anger att alla fastighetsägare är skyldiga att installera brandvarnare. Enligt 2 kapitlet 2 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

 

Bestämmelser för brandvarnare i Bostadsrätt
Kravet på brandvarnare är riktat gentemot fastighetsägarna, vilket i juridisk mening i en bostadsrättsförening är styrelsen av föreningen. Därefter är det bostadsrättsinnehavaren som ansvarar för att den fungerar. Det är alltså bostadsrättsinnehavaren som ansvar att kontrollera att till exempel batteriet i brandvarnaren fungerar. De brandvarnare som monteras av föreningen tillhör bostadsrätten.