Garage

Garageplatser hyrs ut till medlemmar som bor i huset för parkering av egen bil. Är du intresserad av en plats, kontakta styrelsen via e-post eller genom att lämna lapp i brevlådan i uppgång 14 NB. Finns det ingen ledig plats placeras du på väntelista.

Formulär Intresseanmälan garage

Tariff för garagehyror:
Platstyp
Medlem
Extern (ej medlem)
Bilplats
 
Elbilsplats
600 (ej moms)
 
950 (ej moms) 
2000 + moms (2 500 ink moms)
2350 + moms (2 937:50)
Bilplats inner
500 (ej moms)
500 + moms (625 ink moms)
MC Plats
200 (ej moms)
300 + moms (375 ink moms)
Nyckelbrickor
250 (ej moms)
250 + moms (312:50 ink moms)
Avtalets löptid
Tills vidare
Förnyas var 3:e månad
Uppsägningstid
1 full kalendermånad
3 fulla kalendermånader
Villkor i övrigt
Fordon registrerat på boende
Om tjänstebil registrerat på bolag ska intyg från arbetsgivare bifogas.
Max 2 bilplatser per lägenhet.
Ej avställd eller körförbud äldre än 6 månader.
Generella villkor för alla
Fordon ska kunna flyttas vid behov
Plats får ej upplåtas till annan än den som hyr platsen. Andrahandsuthyrning är ej tillåten och kan leda till uppsägning av platsen.
Registreringsnummer ska anmälas till Brf Täppan vid upplåtelse och vid förändringar.
Platsen ska hållas städad och fri från andra föremål eller fordon än det fordon som står registrerat i hyresavtalet.

Förklaring effekt för förening och medlemmar

Intäkten från de så kallade medlemsplatserna går att hänföra till den okvalificerade delen av föreningens intäkter och har därför speciella skatteregler, men det gäller bara när förhyrningen sker till en medlem i föreningen. Hyreskostnaden är för det ändamålet, likt bostadsavgifterna, ej belagda med mervärdesskatt, moms.
De externa platserna är tillgängliga att hyra för utomstående, som inte är medlemmar i föreningen. Platserna är därför klassificerade som kommersiell uthyrning och då också belagda med 25 procent moms. Brf-medlemmar får även hyra bilplats till fullt externt pris vid önskemål och behov.
 
Styrelsen ansvarar för förhyrningarna, avtalshantering och bilplatsernas hyresnivåer. Vissa administrativa uppgifter är utlagda till HSB så som hantering av kontraktsskrivning, avier, avtalsfrågor och uppsägningar.

Uppsägning/Avflyttning

Uppsägning:
Anmäles till HSB Medlemsservice.

Avflyttning:
Vid avflyttning återlämnas platsen till föreningen.

Särskilda villkor:
– För att avtalet ska vara giltigt måste du vara medlem i Brf. Täppan, vara bosatt där samt använda bilen som står på platsen för eget bruk.
– Du får inte hyra eller låna ut garageplatsen till någon annan.
– Garageplatsen kan inte överlåtas vid försäljning, arv eller gåva.

Om andra önskemål finns, tag kontakt med styrelsen.

Däckförvaring

Vinter- och sommardäck kan förvaras, i mån av plats, i utrymmet under nerfarten till nedre garaget. Låset kan öppnas med särskild nyckel. Märk däcken med namn och lägenhetsnummer.