Styrelsemöten

I Täppan har vi styrelsemöten minst en gång i månaden, ibland har vi extramöten. Om du har ett ärende du vill att vi tittar på, exempelvis en andrahandsuthyrning, vill vi att du delger oss ärendet minst en vecka innan styrelsemötet.

Mötesdagar för 2020/2021

17 augusti
14 september
12 oktober
9 november
7 december
11 januari
15 februari
15 mars
12 april
10 maj