Styrelsen

Styrelsen sköter den löpande förvaltningen av föreningen. Styrelsen fattar alla beslut som inte behöver tas på en stämma. Nedan hittar du kontaktuppgifter till Täppans styrelseledamöter.

Styrelsen består av lägst tre och högst elva ordinarie ledamöter, Täppan använder sig inte av suppleanter. En ordinarie ledamot utses av HSB Stockholm. Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande och sekreterare samt övriga ansvarsområden. Mandatperioden är högst två år, i Täppan använder vi oss av ett- och tvåårsperioder för att försöka se till att vi inte helt plötsligt står med en helt ny styrelse.

Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret 2020/2021:

Ordinarie ledamöter:

Johan Börjesson, (ordf.) Bjurholmsgatan 16, 9 tr.
Håkan Johnsson, (vice ordf, Bjurholmsgatan 16, 8 tr

LeeFee Li-Strand (ekonomiansvarig) Bjurholmsgatan 12, 1tr.
Måns Ågevik (vice ekonomiansvarig), Bjurholmsgatan 12, 1 tr.
Ninke Liebert (sekr.), Bjurholmsgatan 16, 9 tr.
Andreas Lönnroth, Bjurholmsgatan 10, 9 tr.
Michaela Thunell, Bjurholmsgatan 12, 3 tr.
Lennart Andersson, Bjurholmsgatan 10, 1 tr.
Urban Johansson, Bjurholmsgatan 16, 9 tr.

Ledamot från HSB:
Arne Brovig

Vi lägger inte ut styrelseledamöters e-postaddresser för att undvika spam.

För frågor till styrelsen använd formuläret Meddelande till styrelsen.