Vindskontor

Finns på våningsplan 9. Av den förre lägenhetsinnehavaren får du nyckel samt information om exakt placering av ditt förråd på vinden. Nyckeln till vindsförrådet passar också till dörren i trappuppgången ut till våningsplan 9.