Underhållsansvar

Vem ska stå för reparationen? Är det du eller föreningen?
Du tar själv över fullt ansvar för bostadsrätten (lägenheten) vad avser det inre underhållet och skötseln, t.ex. målning, tapetsering, byte av kylskåp eller spis, byte av vattenkranar etc. Du står alltid för egna installationer och det som tidigare lägenhetsinnehavare låtit installera.

 

Du får inte göra förändringar i husets bärande konstruktion, d.v.s. riva väggar, eller ändra ledningar för värme, vatten och ventilation utan att först ha frågat och fått tillstånd av styrelsen.

 

Föreningens ansvar

Föreningen svarar för reparation och underhåll av egendom som föreningen försett lägenheten med, dvs rördragningar för vatten, avlopp och värme. Detsamma gäller för elinstallationer fram till elcentralen i lägenheten. Gemensamt sköts även fasader, trapphus och alla gemensamma utrymmen såsom tvättstugan, garaget, gården m.m.

Det är din skyldighet att snarast möjligt åtgärda alla fel och brister som uppstår i din lägenhet. Om ett fel uppstår med en större skada till följd, och du inte har anmält det, kan du bli ersättningsskyldig.