Kvarteret

Kvarteret Täppan hette enligt 1810 års nummerordning Bondetorpet större. 1874 förvärvades marken av bryggaren Anders Bjurholm som hade Bjurholms Bryggeri.

 

”1885 rätades Sandbergsgatans varför förre tomten nr 7 i qvarteret Harfven avstyckades mot erhållandet av ett lika stort område söderut i qvarteret Åsen avstyckades för Södermanlandsgatans vidgning. Hyresaftal träffades med Bjurholms bryggeriaktiebolag som fick avstå 2150 qvadratfot.”

 

Grumme & Son tar över 1918

1917 ritades området om och en ny tomt skapades med namnet Täppan.
Nr 1 och 2 i kvarteret Bondetorpet större + ett område med delar av Nya Sandbergsgatan såldes 1918 Stockholms bryggeri till Grumme & Son. Företaget hade sedan 1882 funnits på Söder och idkade tillverkning och försäljning av kemisk-tekniska produkter såsom tvål, såpa, parfym och dylikt. Mest känd för tandkrämen Stomatol vars skylt spridde sitt ljus över Slussen i stort sett över hela 1900-talet från 1909.

Ett tomtmätningsprotokoll från 30 januari 1925 berättar att kvarteret Täppan mätte mot:
Nya Sandbergsgatan (dvs Bjurholmsgatan) 36 meter 73 cm + 58 meter och 72 cm.
Mot Gotlandsgatan 42 m 97 cm
Mot Östgötagatan 97 m 81 cm
Mot tomt nr 2: 21 m 15 cm + 24 m 34 cm
Sammanlagt 4280 7/10 kvadratmeter

 

1956 köper Karl Gunnar Örn

Den 1 september 1956 köpte Karl Gunnar Örn tomten i kvarteret Täppan från AB Grumme och Son. Köpeskillingen var 2 250 000 kronor. Han skulle äga tillträde fr o m 8 december 1956 och enligt kontraktet skulle när nybyggnaden tages i bruk, låta de hos säljaren anställda som nu är hyresgäster i fastigheten, med bostadsrätt förvärva bostadslägenhet i nybyggnaden.

Det handlade om 9 personer: Fru Clary Svensson, herr Gunnar Holm, fröken Gerda Norberg, herr Ernst F Beckman, fröken Ebba Kollenberg, herr Uno Modig, fröken Irma Sandberg, herr Kurt Aspegren och fru Doris Lagerström.

 

Brf Täppan bildas 1956

17 september 1956 beviljade överståtshållarämbetet registrering av bostadsrättsföreningen Täppan. Fastighetens läge betecknades ur bostadssynpunkt som mycket gott. Omgivande kvarter är till stor del sanerade och bebyggda med moderna hus. Läget torde ej vara lämpligt för annat än servicebutiker. Tomten är för närvarande bebyggd med småindustrilokaler, garage och bostadshus i en och två våningar och delvis inredd vind.

 

1958 bifall för nybyggnad

2 april 1958 skrevs avtal med AB Armator som fick byggnadsentreprenad för byggmästeri och målningsarbete. 3 maj 1958 fick man bifall från gatukontoret för grundarbetet för nybyggnad av tomt 1 och i juni godkändes schaktning och sprängningsarbeten.