Container

Med jämna mellanrum, beställer vi en container så att vi kan bli bli av med våra grovsopor.

Under 2020 är containern på gården:

  • 8 maj – 11 maj
  • 21 aug – 24 aug
  • 4 dec – 7 dec
OBS! El-skrot och miljöfarligt avfall får inte kastas i containern! Det kostar föreningen flera tusen kronor i böter.