Hur mycket el kommer vi att producera?

Beräkningen är att vi maximalt ska producera el för att täcka husets så kallade minimumlast. Eftersom det idag är olönsamt att producera för mycket el i små anläggningar valde vi denna strategi.