Extrastämman röstade Ja till påbyggnad

Med överväldigande majoritet röstade stämman Ja till förslaget om påbyggnad vid extrastämman den 28/11 2013.
Styrelsens förslag till beslut godkändes och nu startar det viktiga arbetet med att gå vidare med projektet.

En viktig fråga för föreningen är det engagemang som medlemmarna bidrar med i styrelsen och andra funktioner. Därför vill vi passa på att rekommendera dig som vill vara aktiv att anmäla ditt intresse till Valberedningen. Kontakta Valberedningen!
Genom vår gemensamma insats kan vi utveckla både befintliga och nya delar av vårt hus.

Styrelsen Brf Täppan