Hur gör de som inte kan gå?

Vi tittar på olika lösningar. Allt från matleveranser till att kunna använda hotellets familjerum. Vet man med sig att man inte kan ta sig upp och ner i trappan kanske man har möjlighet att planera för att bo på annan ort när detta sker. Vi återkommer så snart vi kan om tider och vet ni mer er att ni inte kommer att klara trapporna vill vi gärna ha en dialog med er.

Hur blir det med hissarna?

Hissentreprenör är inte vald ännu så vi har inte alla detaljer. Bara en hiss som jobbas med stängs av. Under tiden en hiss är avstängd är det bara trapphus som gäller, det kommer inte finnas möjlighet att ta sig till en fungerande hiss via vinden. Vinden kommer vid detta tillfälle att vara historia.

Kommer hissen att behålla 60-talskänslan?

Hissens utformning sker till stor del enligt säkerhets- och tillgänglighetsregler. I de fall där vi kan påverka kommer vi att försöka se till att de nya hissarna harmoniserar med resten av huset, precis som vi gjorde när vi bytte portarna.

Hur länge kommer hissarna att stängas av?

Hissarna kommer att stängas av så kort tid som möjligt. Det är mer arbeten på hissarna i 12 och 14 så de kommer att vara avstängda något längre än hissarna i 10 och 16. Vi räknar med att maximal avstängningstid ska vara 10 veckor. Vi har ännu inte fått hundraprocentigt besked i denna fråga.

När stängs hissarna av?

Det är ännu inte helt klart när hissarna stängs av. Alla inblandade har inte hunnit säga sitt, framförallt leverantören av de nya hissarna. Vi planerar just nu för att avstängningen sker först efter sommaren.

Renoveras hissarna eller blir det nya?

Det blir helt nya hissar. Eftersom vi hade behövt göra omfattande renoveringar visade det sig att det inte var särskilt stor skillnad i kostnad och det prognostiserade framtida underhållet blir lägre med helt nya hissar.