Kommer hissen att behålla 60-talskänslan?

Hissens utformning sker till stor del enligt säkerhets- och tillgänglighetsregler. I de fall där vi kan påverka kommer vi att försöka se till att de nya hissarna harmoniserar med resten av huset, precis som vi gjorde när vi bytte portarna.