Hur kommer asbesten att rivas?

Vi får återkomma om exakt metod för rivningen av asbestskivorna.