Hur kommer fönstren se ut?

Vi har nu kommit närmare ett val av entreprenör och kommer därigenom att välja Snidex’ Renova fönsterrenoveringssystem. Det är ett fönsterrenoveringssystem för varsam ombyggnad, där man bara byter båge och inte karm. Det betyder att: Vädringsluckor sparas. Indelning av fönster är lika befintligt. Sidohängning fönster bevaras. Glasytan i fönstren kommer inte minska. Bågen, den synliga delen av insidan, kommer att utföras lika dagens utförande. Vita persienner monteras i alla bågar. Beslagning, så som de kromade handtagen från 90-talsrenoveringen (Habo Fix 42), kan utföras lika dagens utförande. De ursprungliga enkla fönstervreden (Habo Fix V70) som är skruvade i rakt in i karm och båge kan komma att utgå (två per båge), då de blir onödiga.
Detta kommer/kan komma att ändras: Öppningsförfarande måste kompletteras med barnsäkerhet (kan ske i handtaget), Gångjärn ersätts och blir osynliga eller liknande dagens. Karmventil (från 90-talet) sätts igen. Ny ventil kommer att sitta i bågen istället för i karmen. Ventilen kommer att ge bättre flöde och därmed mindre drag i rummet. Ventilen kan även reducera mer buller från gatan än dagens ventil. Glaset kan släppa in mindre solvärme (-30%) och därmed begränsa överuppvärmningen sommartid utan att genomsikten förändras.
Inomhusklimatet kommer alltså att förbättras och det invändiga utseendet kommer att förändras marginellt.