Hur kommer våra nya förråd att se ut?

Förråden kommer att inredas med hylla och klädstång, enligt normal standard. De kommer att vara gallerförråd av stål. Förråden levereras av Troax.