Hur länge kommer det vara nollavgift?

Nollavgiften är tillsvidare. Det ingår i en styrelses uppdrag att sätta avgifterna och vi tittar löpande på hur ekonomin avgiftsnivån ser ut.