Hur ser etableringen ut?

Platschef här hos oss kommer att vara Viktor Källberg och han har installerat sig själv i gemensamhetslokalen för att starta upp organisationen som ska genomföra bygget. Den organisationen kommer att omfatta upp till 40 underleverantörer och uppskattningsvis mellan 200 och 300 individer.

Lövdalen kommer att avskärma byggområdet med stängsel, dels på grund av säkerhet och dels på grund av att Skatteverket kräver det. All avskärmning sker i samråd med styrelsen. De kommer att ställa upp bodar på innergården utanför port 16. Dessa är planerade att komma upp i början av mars och de beräknas bli ett 10-tal.

Byggetableringen kommer att låta oss boende röra oss fritt in och ut ur huset, Lövdalen kommer att ha en egen ingång från Bjurholmsgatan vid återvinningsholkarna.

Två bygghissar kommer att finnas på plats under hela bygget, en på Östgötagatansidan och en på Bjurholsgatansidan. Det kommer inte att finnas någon fast kran utan en mobil kran kommer att användas vid behov.