Kommer laddning av elbilar ingå i påbyggnadsprojektet?

Nej, vi tittar på detta som en separat åtgärd.