När kommer flytten att börja?

Förrådsflytten startar 23/3. Läs mer i Täppanbladet nr 2 2016.