Varför måste vi byta TV/bredband?

Både vårt TV och bredbandsnät bor på vinden, vinden försvinner vilket betyder att vi måste dra nytt.