Får vi högre uppvärmningskostnader om vi skärmar av solvärme?

Det är inte sannolikt att den uppvärmningseffekt vi får av solen under kallsäsong bidrar särskilt mycket till husets uppvärmning.