Kommer fönstren att ha skydd mot värmeinstrålning?

Vi tittar på om detta är möjligt eller inte. Ett stort problem med IRR-fönster är att de även stänger ute mobilsignaler vilket är något vi vill undvika