Hur kommer fasaden att renoveras?

Befintligt utseende ska bevaras. Förutom att detta är vår egen ambition, så är det även ett myndighetskrav, dvs vi får inte förändra utseendet. Det gäller även fönstrens utvändiga utseende.
Eftersom huset byggdes för snart sextio år sedan så är fasaden i ett nedgånget skick. Den är delvis mycket otät och flera fasadskivor/plåtar är trasiga, blekta och smutsiga. Du känner säkert till att de gråa fasadskivorna innehåller asbest och är hälsofarliga vid bearbetning. Vissa delar av fasaden har visat sig innehålla PCB, som också är hälsofarligt och cancerframkallande. Fasadrenoveringen är därmed också en miljö- och hälsoåtgärd. Den behöver styrelsen dock inte medlemmarnas tillstånd till att utföra.
Tilläggsisoleringen har ett konkret skäl, vi har delvis dålig värmeisolering där det vintertid blir mycket kallt i vissa lägenheter och vårt uppvärmningsbehov blir onödigt högt. Huset behöver tätas.