Hur ser projektorganisationen ut?

På Täppans sida består projektorganisationen av representanter för styrelsen, kallade Takgruppen. Givetvis förankras stora beslut i hela styrelsen. Därtill kommer Funktionskompaniet som är våra ombud/projektledare. De filtrera, förklarar och förbereder för beslut så att takgruppen och i sista led hela styrelsen kan ta snabba och välinformerade beslut.

Täppan har regelbundna byggmöten med Lövdalens Bygg som rapportererar och tar upp frågor som kräver svar för att bygget ska löpa smidigt. Tidsplanser kan justeras, etc.

Utöver detta finns våra mäklare på Alexander White som säljer  lägenhterna samt våra juridiska ombud på Landahl Advokatbyrå och Fastighetsägarna.