Hur gick upphandlingen till?

Vi tog fram ett förfrågningsunderlag där de olika diciplinerna, t.ex. VVS och arkitekt, fick specificera hur de ville utforma saker och ting och vilka krav vi hade. Helt enkelt – vad är det Täppan vill köpa? Funktionskompaniet gick ut med anbudsförfrågan till 20 entreprenörer och vi fick till slut fem anbud. Funktionskompaniet höll i utvärderingen och representanter för styrelsen träffade tillsammans med Funktionskompaniet potentiella entreprenörer. Efter att alla anbud kompletterats och nollats, dvs. kokats ner till jämförbara leveranser, pratade vi extra noga med två av anbudslämnarna. Baserat på anbudets utformning, diskussioner i styrelsen och Funktionskompaniets utvärdering valde vi att anta Lövdalens Byggs anbud.