Hur ska flytten gå till?

Först flyttar de som vill flytta själva, sedan flyttar föreningen åt resten. Läs mer detaljerad information i Täppanbladet 2, mars 2016.