Om man vill ha extra inredning i förrådet, går det att ordna?

Det går att köpa till från leverantören, vi har meddelat en prislista med senaste Täppanbladet.