Vad är statusen på bygglovet?

Bygglovet är beviljat. Startbesked meddelas i omgångar, första omgången gäller förråden och tvättstugorna.