Andrahandsuthyrning

Funderar du på att hyra ut lägenheten i andra hand? Det är mycket du ska tänka på. Framför allt måste du ha styrelsens godkännande och göra en skriftlig ansökan. Blanketter finns längst ner på denna sida.

 En andrahandsupplåtelse är när någon annan än du själv självständigt använder lägenheten. Detta gäller även om du lånar ut lägenheten till någon i den närmaste familjekretsen.

Regler för andrahandsuthyrning

• För att hyra ut i andra hand måste Du ha styrelsens samtycke och göra en skriftlig ansökan. Kostnaden är per år en 1/10 av prisbasbelopp per år. Denna kostnad tas ut månadsvis med en 12:e del av avgiften så länge den hyrs ut i andra hand.
• På ansökan ska det tydligt framgå varför lägenheten ska hyras ut, till vem och hur lång tid den ska hyras ut.
• Förtryckt blankett för ansökan kan erhållas från styrelsen eller laddas ned som PDF (se längst ner på denna sidan).
• Tillstånd för andrahandsuthyrning ges för högst ett år i taget, om det finns beaktansvärda skäl. Godkända skäl är bl a studier på annan ort, arbete på annan ort eller provbo med partner.
• En förutsättning är att bostadsrättshavaren har tecknat en hemförsäkring som inkluderar en bostadsrättsförsäkring.
• Den som hyr din lägenhet i andra hand blir din hyresgäst och Du blir hyresvärd. Bestämmelserna i hyreslagen gäller och Du bör ha ett skriftligt hyresavtal.
• Du får endast hyra ut till privatpersoner. Organisationer godkänns inte i enlighet med stadgarna.
• Du får inte hyra ut garageplats i andra hand. Hyresgäster får hyra i likhet med externa hyresgäster i garaget.
• Hyr Du ut lägenheten utan styrelsens godkännande riskerar Du att förverka nyttjanderätten till lägenheten. Föreningen har då rätt att säga upp dig för avflyttning.
• För att hyra i andra hand vill vi också att den blivande hyresgästen läser igenom och skriver under följande trivselregler.

Ladda ned reglerna som PDF och se till att dessa skrivs på av andrahandshyresgästen  (2a handsuthyrning ordningsregler).

Bostadsrättslagen säger

Enligt bostadsrättslagen (1991:614) gäller, sedan den 1 april 2003, följande:

En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt samtycke. Om styrelsen inte ger sitt samtycke kan bostadsrättshavaren söka tillstånd för andrahandsupplåtelsen hos hyresnämnden. Hyresnämnden skall lämna tillstånd om bostadsrättshavaren har beaktansvärda skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Tillståndet skall begränsas till viss tid. Ett tillstånd till andrahandsupplåtelse kan förenas med villkor. Olovlig andrahandsupplåtelse, dvs. utan styrelsens samtycke eller tillstånd från hyresnämnden, ger föreningen rätt att säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning.

Hyresnämndens tillstånd

Hyresnämnden ger tillstånd till en andrahandsupplåtelse under förutsättning att
1) bostadsrättshavaren på grund av ålder, sjukdom, tillfälligt arbete eller studier på annan ort, särskilda familjeförhållanden – som när hyresgästen ska inleda ett samboförhållande – eller andra liknande situationer har beaktansvärda skäl för att hyra ut eller på annat sätt upplåta lägenheten i andra hand och
2) andrahandshyresgästen är en skötsam person.

Andra exempel på beaktansvärda skäl är enligt hyresnämnden att föräldrar vill hyra ut en mindre lägenhet till sitt barn i andra hand under en kortare tid, att någon köpt en lägenhet för att använda efter pensioneringen. Mer information finns på www.dom.se/hyresnamnden

2a handsuthyrning ordningsregler

Formular_andrahandsuthyrning