Medlemsinflytande

Kom med förslag till förändringar/förbättringar om hur vår boendemiljö kan bli ännu bättre. Kanske har du tips på aktiviteter eller annat som kan bidra till att Täppan kan bli Söders trevligaste boende?
Ring, mejla eller skriv till någon av oss i styrelsen.

Att bo i bostadsrätt ger en unik möjlighet att påverka. Det innebär att du i allra högsta grad kan påverka – allt från föreningens ekonomi till olika åtgärder som ska göras eller inte göras. Alla kan och bör vara med och fatta de viktiga besluten kring boendet – och inte skylla på andra.

Var medlem har en röst

Varje medlem/hushåll har en röst. Utnyttja den rättigheten. Och respektera skyldigheten det också innebär. Följer man inte de lagar och stadgar som styr boendet kan man förverka sin rätt att bo. Du blir alltså av med din lägenhet! Detta gäller också om den som hyr din lägenhet i andra hand inte sköter sig.

 

Fyra organ

Det finns fyra viktiga organ i en bostadsrättsförening:
* Föreningsstämman
Föreningens högsta beslutande organ. Försök att ta dig tid att gå på Täppans föreningsstämma. Det är där vi fattar de viktigaste besluten!
* Styrelsen
Leder föreningens arbete under året och ansvarar för den direkta förvaltningen.
* Revisorerna
Har till uppgift att granska föreningens räkenskaper och
styrelsens förvaltning.
* Valberedningen
Skall förbereda de val som sker på föreningsstämman genom att tillfråga och föreslå kandidater.

 

Föreningsstämma

Varje år hålls en ordinarie föreningsstämma. På stämman går vi igenom föregående års räkenskaper, väljer styrelse och beslutar avseende de motioner som inkommit till stämman. Beslut fattas även avseende särskilda frågor som styrelsen hänskjutit till stämman. Extra föreningsstämma kan hållas om styrelsen finner skäl till det eller om sådan stämma begärs av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigade medlemmar.
• Anmäl ditt intresse till valberedningen om du vill vara aktiv i styrelsen.
• Hör av er till styrelsen via mejl eller brev om du har en idé eller synpunkt.
• Skriv motioner till årsmötet – och framför allt: Kom till årsmötet!
• Glöm inte heller att anmäla fel och brister (dörrar som inte går igen etc) till fastighetsskötaren.
• Prata med varandra och våga ha ”civilkurage” att tala med grannar som inte sköter sig. Att någon missköter sig är inte den personens ensak. Vi äger Brf Täppan tillsammans!