Revisorer

De interna revisorernas främsta arbete är att granska styrelsens arbete för stämmans räkning.

Revisorerna är de enda förutom styrelsen som har rätt att ta del av styrelsens protokoll.

Föreningens revisorer är:
Kerstin Lindbom och Mats Edenhammar (ordinarie)

Dessutom har vi en auktoriserad revisionsbyrå, PWC, som granskar ekonomin.