Försäkring

När du nu bor i en bostadsrättslägenhet bör du normalt se till att din hemförsäkring inkluderar en bostadsrättsförsäkring. Föreningen har en kollektiv försäkring som täcker bostadsrättstillägget så det räcker om du tecknar en vanlig hemförsäkring.

Enligt våra stadgar äger Täppan bara själva stommen av fastigheten samt de rör- och elledningar som dragits i fastigheten. Endast detta ingår i den försäkring som föreningen betalar.

Du ansvarar för lägenhetens inre

Du ansvarar ju själv för lägenhetens inre, d.v.s. hela ytskiktet ända in till betongen i huset. En brand- eller vattenskada skulle därför kunna innebära kostnader på hundratusentals kronor eller mer om du inte har rätt försäkring.
Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand kräver styrelsen att du har din lägenhet försäkrad.