Historik

Under många år har föreningen planerat för en permanent lösning för att bevara äktheten i föreningen. Denna fråga tillsammans med behov av att sanera fasaden gav tillsammans omfattningen på det bygge som genomförs 2016-2017 för att tillskapa nya lägenheter i huset.

Målet med projektet är att skapa en för föreningen långsiktigt god ekonomi, för att säkra fastighetens värde genom låga drift- och underhållskostnader och därigenom säkerställa enskilda medlemmars investeringar genom låga avgifter i en trevlig och välskött fastighet med gott rykte.