Trivselregler

Det är oss själva det beror på att det är trivsamt i Täppan. En fin boendemiljö är resultatet av att vi alla värnar om vår gemensamma miljö och följer föreningens regler. Att vi bryr oss om att anmäla upptäckta fel, såväl i lägenheten som i gemensamma utrymmen. Tryggheten i boendet blir större när vi känner våra grannar. Vårda därför grannkontakterna och låt dem utvecklas.

Generellt

• Var aktsam om vårt gemensamma hus och vårda det väl
• Var noga så att fuktskador inte uppstår i din lägenhet. Kontrollera regelbundet radiatorer, toaletter och kranar. Meddela omedelbart Energibevakning vid tecken på läckage
• Visa hänsyn till dina grannar så att ljud ej är störande, särskilt nattetid.
• Se till att entréportar och dörrar till gemensamma utrymmen går i lås.
• Håll ordning i tvättstugan. Den är en av de viktigaste platserna i huset för att skapa goda grannrelationer. Följ reglerna i tvättstugan. Rengör maskiner och torktumlare efter användning. Ta med tomma tvättkartonger och lägg i kärlen för sopsortering.
• Placera inte föremål i korridorerna utanför lägenheten (av brandsäkerhetsskäl).
• Ställ inte din cykel på andra ställen än i cykelskjulet och i cykelställ!
• Rasta husdjur utanför gården.
• Inga cigarettfimpar på gården!
• Var sparsam med förbrukningen av varmvatten.
• Sortera dina sopor i insamlingskärlen i sopskjulet.
• Förpacka soppåsar väl innan de kastas i sopnedkastet.
• Använd godkänd anslutningssladd till din TV.
• Vid upptäckt av ohyra – anmäl detta omedelbart till Anticimex.
• Fläktar får ej anslutas till köksventilen och inga fläktar får installeras i badrummen.
• Grilla inte närmare lusthuset än 2 meter.
• Sparka/studsa inte bollar mot fasaden eller fönster.
• Uthyrning via AirBnB är inte tillåtet
• Följ övriga föreskrifter som styrelsen och fastighetsskötaren meddelar.

Trivselregler för gemensamhetslokalen

 • städa och sopa golvet innan du lämnar lokalen
 • ställa tillbaka bord och stolar om du möblerat om
 • ta med dina sopor och slänga dem i sopnedkastet.
 • får ej användas för näringsverksamhet, sådan användning faktureras verksamheten

Trivselregler för takterrass

Takterrassen är en fantastisk möjlighet för alla vi boende att nyttja. Nedan följer några regler för allas vår trivsel.

 • Du som boende ansvarar för alla de personer du släpper upp på terrassen.
 • Maximalt antal personer som får vistas på terrassen samtidigt är 100 stycken. Detta på grund av brandskyddsregler.
 • Du använder terrassen på egen risk
 • Barn under 15 år får ej vistas på terrassen utan myndigt sällskap.
 • Det är inte tillåtet att beträda planteringarna eller att på något sätt förstöra de odlingar som finns på takterrassen.
 • Allt som tas upp till terrassen ska bäras med ner. Lösa föremål, oavsett vikt, kvar riskerar att blåsa ner och orsaka stora skador.
 • Det är inte tillåtet att springa eller åka rullskridskor, cykel,skateboard eller liknande.

För mer detaljerade regler för takterrassen se  Trivselregler takterrass

Trivselregler för gården

– Husdjur får inte rastas på gården.
– För fester på gården gäller samma regler beträffande störande ljud som när du har fest hemma hos dig själv! Det betyder att du inte får störa andra.
– Lusthuset kan bokas på listan som finns inne i lusthuset – din portnyckel fungerar.
– Parkering är förbjuden på gården. Du kan tillfälligt köra in för lastning och lossning. Tänk på att stänga den stora grinden efter dig.

Trivselregler i Tvättstugan

• Om du inte har påbörjat din tvättid inom 20 minuter har någon annan rätt att använda maskinerna.
• Tvätten skall hämtas så snart den är torr.
• Ta inte ur någon annans tvätt ur maskin eller torkskåp under deras tvättid
• Torkskåpen får användas 40 min efter tvättid.
• Mattor/filtar tvättas ENDAST i grovtvättmaskin.
• Mattor får inte torkas i tumlaren eller torkskåp p.g.a. tyngden
• Om någon maskin går sönder: sätt en lapp på den maskin som är trasig och ring/lämna lapp på föreningens kontor.
• Rengör maskiner och tvättmedelsfack. Ta bort ludd från torktumlaren.
• Håll rent och snyggt efter dig. Glöm inte att ta med tomma kartonger till sopskjulet – lägg dem inte i tvättstugans papperskorgar.
• Var rädd om mangeln. Fastnar något, sätt lapp på mangeln samt ring/lämna lapp på föreningens kontor.
• Tänk på att du inte ska slå av strömmen på strömbrytarna till tvättmaskinerna och torkskåp och inte heller stänga vattnet till tvättmaskinerna.
• För allas trevnad: Lämna ditt husdjur i lägenheten när du är i tvättstugan. Tänk på att det finns allergiker.
• Släck efter dig när du har sista tvättiden

Trivselregler för lusthuset:
Lusthuset är, som namnet antyder, en plats där det skall vara lustigt att vara!
För att alla skall kunna trivas hoppas vi att du tänker på att:
• inte vara alltför högljudd, speciellt inte efter kl 22.00
• städa och sopa golvet innan du lämnar lokalen
• ställa tillbaka bord och stolar om du möblerat om i huset (gäller även utemöblerna – inget ska stå på gräsmattan)
• ställa in grillen innan du lämnar huset
• ta med dina sopor och slänga dem i sopnedkastet. Papperskorgarna på gården blir snabbt överfulla och mat drar till sig råttor!
Glöm inte att låsa dörren!