Energideklaration

Löpande ser vi över hur vi kan spara energi och el i olika former. Förutom uppgradering av pumpar och isolering så har vi även installerat solpaneler på taket. regelbundet genomförs energideklarationer för att kartlägga hur vi löpande kan minska energiförbrukningen i fastigheten.

Energi-deklaration 2018