Historia

Kort historik om platsen vårt hus ligger på.