Styrelsemöten

I Täppan har vi styrelsemöten minst en gång i månaden, ibland har vi extramöten. Om du har ett ärende du vill att vi tittar på, exempelvis en andrahandsuthyrning, vill vi att du delger oss ärendet minst en vecka innan styrelsemötet.

Mötesdagar för 2017/2018

27 juni
22 augusti
26 september
24 oktober
21 november
19 december
23 januari
20 februari
13 mars
10 april