Container

Med jämna mellanrum, beställer vi en container så att vi kan bli bli av med våra grovsopor.

Under 2016 har vi haft container på gården de första 3 månaderna i samband med flytt av förråd från vinden till källaren. Från och med april kommer gården främst att nyttjas av byggföretaget. Det innebär att container inte återkommer förrän efter bygget är klart under 2017.
De containrar som står på gården under byggtiden är till för bygget och det är inte tillåtet för medlemmarna att slänga saker i dem.

Vi återkommer med besked under 2017 när vi kan återinföra container.

OBS! El-skrot och miljöfarligt avfall får inte kastas i containern! Det kostar föreningen flera tusen kronor i böter.