Balkonger och markiser

De allra flesta av våra bostadsrätter har balkong. Precis som med den övriga bostadsrätten ska du sköta om den också. Nedan följer några regler:

• Vill du måla balkongen ska det gå i vitt eller ljust grått.
• Det är inte tillåtet att hänga balkonglådor på utsidan av räcket. De kan ramla ned och orsaka skada.
• Om du vill sätta upp krokar, klädhängare el dyl. i fasaden, kontakta styrelsen eller fastighetsskötaren innan du gör det!
• Markiser fastmonterade i fasaden är förbjudna.
• Mata inte fåglar från balkonger och fönsterbleck. Duvor förorenar och orsakar skador.
• Grillning är inte tillåten på balkongerna.
• Skaka inte mattor och andra föremål från balkonger och fönster.
• På balkongerna finns det eternitplattor som innehåller asbest. Undvik därför att borra i dessa plattor!