Bjurholms bryggeri

Vi citerar Edward Blom i en artikel från Söder i våra hjärtan (CD-ROM för PC) utgiven på Norstedts Rabén Multimedia © 1998 Centrum för Näringslivshistoria:

”År 1706 då hökaren och brännvinsbrännaren Mårten Volant genom en arvsprocess kommit över en fastighet samt genom ytterligare en process (mot bryggarskrået) tillägnat sig tillstånd för öltillverkning, bryggdes det första ölet i kvarteret Bondetorpet vid Tullportsgatan 55 (nuvarande Östgötagatan) Som brukligt var, hade bryggeriet endast några få anställda. Under seklets gång expanderade det dock långsamt under växlande ägare och 1852 när bryggeriet, genom Anders Bjurholms övertagande, inträdde i ett nytt skede inrymde det redan tre stycken kopparpannor.

 

Bjurholm stammade från en gammal bondesläkt i Österhaninge och hade, efter att ha försökt sig på ett par andra yrken, slutligen hamnat hos sin broder Pehr Bjurholm och lärt sig till bryggare.

Sex år efter det att han köpt sitt eget bryggeri började han tillverka bayerskt öl. Tack vare Anders Bjurholms starka energi och viljekraft blev bryggeriet snart framgångsrikt och 1875 ombildades det till aktiebolag, vilket tillförde nytt kapital och därigenom möjliggjorde en storskalig expansion och inköp av moderna tyska bryggerimaskiner.”

 

Bjurholms insatser var stora

Bjurholms gärningar var stora. Han översatte tyska bryggerihandböcker till svenska. Han standardiserade de svenska 33 cl ljusbruna ölflaskorna och införde öletiketter 1877. Han gjorde stora insatser för F d Bryggarämbetets pensionskassa och slutligen var han den som skapade Svenska Bryggarföreningen och var länge dess ledande gestalt.

Med tiden blev portertillverkningen betydande. Porter hade, bland annat av forskare vid Uppsala universitet, konstaterats vara den nyttigaste av alla maltdrycker. Den porter som Bjurholms tillverkade var av så hög klass att den i konkurrens med världsberömda engelska tillverkare vunnit en bronsmedalj vid världsutställningen i Paris 1878.

 

Köptes upp av Stockholms bryggerier

År 1889, när konsortiet AB Stockholms Bryggerier bildades och började köpa upp stora delar av Stockholms bryggerier, sålde Anders Bjurholm sitt bryggeri till detta konsortium. Av åldersskäl fortsatte han inte som drivande kraft, utan drog sig tillbaka från arbetet vid bryggeriet.

1904 omställdes bryggeriets produktion till att endast bestå av dess berömda porter samt pale ale. Samtidigt ändrades namnet till Bjurholms Porterbryggeri. Under AB Stockholms Bryggerier byggdes inte Bjurholms ut ytterligare, men en hög teknisk nivå uppehölls.

Med den koncentration av tillverkningsställen som konsortiet bedrev var dock bryggeriets dagar räknade, och 1910 nedlades verksamheten efter en uppgörelse som innebar att AB Stockholms Bryggerier förband sig att upphöra med all porterproduktion och i gengäld erhöll en summa av 675.000 kronor från porterbryggeriet D. Carnegie & C:o i Göteborg.