Brandsäkerhet

Det är viktigt att alla branddörrar (inklusive dörrar mot trapphus och uppe i vindens korridorer) är stängda. Felanmäl trasiga branddörrar till styrelsen.

 

Införskaffa lämplig brandsläckare till din lägenhet och kunskaper om hur den används. I lägenheter rekommenderas en 10 liters skumsläckare eller en 6 kg pulversläckare, även om den senare förorsakar mycket damm att ta reda på.

 

Brandvarnare

Alla lägenheter ska vara utrustade med brandvarnare. Saknas brandvarnare, kontakta styrelsen. Brandvarnaren är föreningens egendom och får inte avlägsnas från lägenheten. Felanmäl snarast till fastighetsskötaren om den inte fungerar. Funktionstesta brandvarnaren regelbundet och när den ej tjuter – byt batteri.

 

Om det börjar brinna

• Om du inte kan släcka branden i den egna lägenheten – utrym fortast möjligt och larma brandförsvaret.
• Brinner det på annan plats i fastigheten – stanna i sin egen lägenhet och invänta besked från brandförsvaret. Om trapphuset är rökfyllt är fönster eller balkonger utrymningsvägar. Tänk på att man kan gå både uppför och nedför trapporna.
• Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus.
• Använd inte hissen!
• Brandrök är mycket giftig. Om du måste passera genom rökfyllda utrymmen – kryp under röken på alla fyra med ansiktet så nära golvet som möjligt. Där är det också kallast. På mindre tid än fem minuter har ett vanligt rum rökfyllts och sk övertändning skett. Temperaturen har då gått upp till 400-500 grader.