Stadgar

Stadgarna är grunden för vår bostadsrättsförenings verksamhet och som bostadsrättsinnehavare är du skyldig att ta del av dem – och att följa dem.

Nedan kan du ladda ned Täppans stadgar som PDF.

Stadgar Täppan 2017