Styrelsen

Styrelsen sköter den löpande förvaltningen av föreningen. Styrelsen fattar alla beslut som inte behöver tas på en stämma. Nedan hittar du kontaktuppgifter till Täppans styrelseledamöter.

Styrelsen består av lägst tre och högst elva ordinarie ledamöter, Täppan använder sig inte av suppleanter. En ordinarie ledamot utses av HSB Stockholm. Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande och sekreterare samt övriga ansvarsområden. Mandatperioden är högst två år, i Täppan använder vi oss av ett- och tvåårsperioder för att försöka se till att vi inte helt plötsligt står med en helt ny styrelse.

Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret 2015/2016:

Ordinarie ledamöter:
Måns Ågevik (ordf.), Bjurholmsgatan 12, 1 tr.
Lennart Andersson, (vice ordf.) Bjurholmsgatan 10, 1 tr.

LeeFee Li (ekonomiansvarig) Bjurholmsgatan 12, 1tr.
Marianne Sallros (sekr.), Bjurholmsgatan 12, 6 tr.
Andreas Lönnroth, Bjurholmsgatan 10, 4 tr.
Michaela Thunell, Bjurholmsgatan 12, 3 tr.

Ledamot från HSB:
Lars-Göran Ekberg

Notera att vi inte längre lägger ut styrelseledamöters e-postaddresser, Detta är för att undvika spam.