Underhåll

En så stor fastighet som vår kräver ett omfattande och löpande underhåll, vi i styrelsen jobbar hårt på att se till att vår fastighet sköts på ett betryggande och ansvarsfullt sätt. Vår underhållsplan har utformats av kunniga konsulter och ger oss en väl fungerande karta över underhåll som ska utföras både nu och i framtiden.

Just nu planerar vi för underhåll av

  • Dörrar och dörrpartier
  • Trapphus och våningsplan
  • Garage

Tidigare underhåll inkluderar:

  • Fortsatt stambyte av lokalplanen; detta påverkar inte oss boende.
  • Nytt tak på annexet; detta gjordes samtidigt som hissen byggdes.
  • Underhåll av vår fina gård med upprustning av lekplatssargen och nya cykelställ
  • Fönsterbyte till extra isoleringsglas (3-glas) och aluminumram monterades runt fönster år 1992/1993.
  • Läckage från gården orsakade stora skador på några av våra uthyrningslokaler år 2002. Renoveringsarbetet kom att innefatta ett stort arbete med att täta bottenskiktet på gården bl a genom ny betonggjutning.
  • Därefter har gården rustats upp med gräsmatta, planteringar och uteplats samt ett lusthus och ny belysning utifrån ett förslag från trädgårdsarkitekt Håkan Johnsson, boende i huset.
  • I början av 2004 fortsatte det arbete med stambyten till badrum, wc och kök, ytskiktsrenovering i badrum och wc samt utbyte av stammar inom fastighetens lokaler och gemensamma utrymmen som påbörjades för ett par år sedan. Arbetet avslutades våren 2005.