Lokaler och garage

Täppan har ett flertal kommersiella lokaler. Det är en blandad kompott av kontor, butiker och garageplatser.

När det gäller garagplatser hyr vi ut både till medlemmar i föreningen och till externa hyresgäster. Är du intresserad av en garageplats kan du ringa 070-773 51 15.