Grannsamverkan

Vår målsättning är att Täppan ska vara med i grannsamverkan för inbrott, ett samarbete mellan polis, försäkringsbolag och föreningen för att förebygga inbrott.

 

Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten. Detta ska uppnås genom ett socialt nätverk, som skapas av att de boende samarbetar. I föreningen ska det finnas en huvudkontaktman, vilken ska anges på anslagstavlan i portarna och ett trappombud i varje port.

 

Vill du bli ombud

Vi efterlyser ombud? Kontakta styrelsen! Du kommer att få en kortare utbildning av polisen och information om vad du vidare behöver göra.
För att förebygga inbrott måste alla se till att grindarna till gården hålls låsta och att dörrar till vindsförråd och portar hålls låsta. Var också försiktig med att lämna ut portkoden. Denna byts också kontinuerligt.