Att bo med bostadsrätt

Det finns många fördelar med att bo i bostadsrätt. Du har möjlighet att påverka och tillsammans med dina grannar utveckla ditt boende på bästa sätt. Tillsammans bestämmer vi hur ekonomi och underhåll ska skötas och hur de gemensamma utrymmena ska användas.

 

Begreppet bostadsrätt används ofta för att beteckna den lägenhet du har. Det är viktigt att komma ihåg att du inte köper någon fysisk lägenhet eller andel i en fastighet, utan endast rätten att nyttja en viss lägenhet utan någon begränsning i tiden. Dispositionsrätten är alltså en rätt att förfoga över lägenheten, inom de ramar som bostadsrättslagen och bostadsrättsföreningens stadgar ger. Vi äger och förvaltar våra bostäder gemensamt.

 

Kollektivt ansvar

Det innebär att du tillsammans med dina grannar är medlem i den ekonomiska föreningen Täppan som äger fastigheten och därmed också lägenheterna, de gemensamma utrymmena och utemiljön – och därför kollektivt svarar för föreningens lån t ex.

 

Styrelsens uppdrag

Styrelsen har uppdraget att se till att bostadsrättsföreningen förvaltas på bästa sätt, men alla medlemmar är gemensamt ansvariga för att boendet fungerar bra. Som HSB-medlem kan vi också på olika sätt få stöd av HSB.
När du köper en bostadsrätt måste du söka medlemskap i bostadsrättsföreningen. Det är styrelsen som godkänner nya medlemmar och en överlåtelse blir giltig först när medlemskap har beviljats. Om styrelsen inte skulle godkänna ett medlemskap kan frågan prövas i hyresnämnden. Styrelsen kan inte neka medlemskap utan att ha mycket goda skäl för det.